Utbildning om amalgam

• Under den här pågående amalgamdebatten går mina funderingar till varför läkarna inte har fått någon skolning inom dental kvicksilverförgiftning. Vem bär huvudansvaret?
Personligen tycker jag att läkarna har hamnat i en svår situation då de antagligen inte har fått någon utbildning inom detta område. Det borde höra till läkarnas grundutbildning att känna till dental kvicksilverförgiftning, så länge många människor ännu går med amalgam i sina tänder.
Som före detta kvicksilverförgiftad känner jag ansvar för mina medmänniskor.

Insändare i Vasabladet 16.06.2001

Carina Bengs

Tillbaka till länkar (Carinas och Elisabeths Amalgamsida)