Tillbaka till länkar (Carinas och Elisabeths Amalgamsida)

Ett hot mot livet

Nu får det inte längre förtigas att de flesta går omkring med en tidsinställd giftbomb i munnen,

Alla som har kvicksilveramalgam i tänderna är mer eller mindre kvicksilverförgiftade, och kvicklerförgiftning är på väg att bli en hälsokatastrof i hela den västerländska kulturen.

Orsakerna är följande:

1. Nya förädlade och skadade födoämnen. så att kroppen inte få tillräckligt av viktiga ämnen dess försvar mot miljögifter.

2. En ökad miljöförgiftningn som leder till ett ständigt ökat giftintag via mat och luft.

3. Den allvarligaste giftkällan - det i våra tänder hela tiden läckande kvicksilveramalgam.

En stor del av kvicksilverångan hamnar i saliven och kommer ner i magen tillsammans med amalbitar, där omvandling sker till både joner och metylkvicksilver. Metylkvicksilver är ytterst giftigt, och det är denna form vi får i oss om vi äter kvicksilverförgiftad fisk. Amalgam betyder blandning och det består i regel av metallerna kvicksilver, silver, tenn, koppar och ibland zink. Ungefär hälften av din nya amalfyllning består av kvicksilver -en mängd som om den var utspridd i din kropp skulle räcka till att ta livet av dig flera gånger om. Kvicksilver är nämligen ett av de giftigaste ämnen vi känner till, om du är en normal finsk medborgare har du flera gram av detta gift i din mun.

Vid undersökningar av hur mycket kvicksilver folk har omkringtänderna, har man funnit mängder som överstiger gränsen för vad som är giftigt med 1000 gånger.

Flera läkare och tandläkare var redan på 1800-talet övertygade om sambandet mellan kvicksilver och nya sjukdomar. En tysk kemist vid namn Stock lade fram starka bevis på 1930-talet. Kanske hade kvicksilveramalgamets farlighet blivit allmänt erkänt om inte två stora krig och en ekonomisk depression förpassat enskilda människors lidanden i skymundan av världshändelserna, Kvicksilverförgiftningen börjar smygande. Avgörande för vilka symtom man får är hur mycket kvicksilver man får i sig, och vilken förmåga kroppen har att utsöndra det och skydda sig. Ett av de första tecknen är att man inte orkar lika mycket som förut. man kan också råka ut för något som liknar allergiska överreaktioner och undra vad det är för olämpligt man ätit.

Många blir känsliga för metaller och får hudreaktioner under ringar av örhängen och andra smycken, klockan eller metalldelar på glasögonbågar. Håret förlorar sin glans och blir svårare att permanenta och sköta. De första symtomen från munnen kan vara blåsor, blödningar i tandköttet, tandvärk i till synes friska tänder och värk på olika ställen i käkarna. Den som är observant kan lägga märke till att alla möjliga besvär ofta kommer i perioder efter tandläkarbesök.

Förgiftningen kommer så sakta att man kan gå omkring och ha diverse småbesvär som eksem. huvudvärk, bihåleinflammationer och muskelvärk i flera år, vilket man uppfattar som normala krämpor eller åldersförändringar, tills man plötsligt blir svårt sjuk. Kvinnor kan utan att ha mycket symtom i övrigt. få Ökade besvär vid menstruationer och graviditeter. Möjligen ökar risken för havandeskapsförgiftning. Det växande fostret är känsligare för kvicksilver än en vuxen. och följden blir missfall när skadorna är mycket stora. eller födda barn med mer eller mindre allvariga urvecklingsskador. Kvicksilver orsakar också en kraftig ökning av vissa antikroppar vilket troligen är en av orsakerna till den starkt ökande förekomsten av allergier. Immunförsvaret skadas och nedsätts också av kvicksilver, och olika iniektionssjukdomar drabbar därför den kvicksilveriörgiftade. Ett exempel är möjligen MS (multipel scleros) och sockersjuka. Vissa forskare anser att MS har ett direkt samband med kvicksilverpåverkan.

Eftersom kvicksilver också ansamlas i alla körtlar, skadas det endokrina systemet. således kroppens hormonella balans. Ett exempel är struma - sköldkörteln växer i storlek för att kompensera en försämrad funktion.

Ett annat exempel är njurarna och hjärtat.

Njurarna är ett av de kritiska organen vid förgiftning av metallisk kvicksilver (ånga) och kvicksilverjoner. Det betyder att om förgiftningen får fortgå ohämmat, så dör du av njursvikt. Kvicksilvret binds till vissa proteiner i njurarna, och när dessa är mättade sönderfaller njurvävnaden och njurarna sviktar. men långt innan dess får du funktionsstörningar.

Hjärtats rytm relgeras av två typer av nerver. Dels hålls hjärtats arbete tillbaka, dels stimuleras det. Genom kvicksilverpaverkan i hjärnan störs samarbetet mellan dessa nerver så att man, får oregelbundna hjärtslag.

När kvicksilverförgiftningen nått det svåra stadiet med påtagliga organstörningar behöver man vård. Det är också nästan oundvikligt att som kvicksilverförgiftad inte drabbas av saväl ångest som depression. och därför hamnar säken många inom den psykiatriska vården helt i onödan.

Tandläkare får inte spola ner amalgambundet kvicksilver i avloppet. Batterier som innehål1er kvicksilver samlas in. Men våra munnar anses tydligen vara bra förvaringsplatser, eftersom de flesta av oss har många kvicksilverplomber.

Men det finns en positiv sak i denna härva. och det är att fast man varit sjuk i 10-20 år och inre orkat arbeta eller Utbilda sig och därför lidit ganska stora ekonomiska förluster är man inre bitter utan överlycklig över att ha kommit på vad som var orsaken till besvären och sjukdomarna.

Så föräldrar är ni rädda om era barn, och vill dem allt väl, se då till att de inte har amalgamplomber i sin mun. Våra barn är ju Finlands framtid.

En före detta kvicksilverförgiftad.

Tillbaka till länkar (Carinas och Elisabeths Amalgamsida) Tillbaka upp

ELISABETH KJELLMAN

VBL 25 Januari 1987