Tillbaka till länkar (Carinas och Elisabeths Amalgamsida)

En giftkatastrof


Den 3/12 1981 anför docent Mats Hanson i Sverige i ett pressmeddelande att amalgam är ett i alla avseenden olämpligt material att sätta i tänderna. Han skriver bland annat: Uppenbarligen står vi här inför en gift-katastrof av oöverskådlig omfattning

Den 7/12 1981 inled Mats Hanson en skrivelse till socialstyrelsen i Sverige med följande:

Jag vill göra er uppmärksamma på en hälsofråga av utomordentlig betydelse. Troligen står vi inför en giftkatastrof av mycket stor omfattning
Detta uttalande efter slutsatser grundar sig på 10 års erfarenhet av forskning inom neurobiologi och effekterna av gifter på nervsystemet. Hanson föreslår följande åtgärder:

Att tillsätta en utredning, fristående från tandhögskolorna och utförd av specialister inom medicin, patologi, toxiologi, kvicksilver i miljön, fysiologi, immunologi, metallurgi och elektrokorrosionkemi.

Vidare förordar Hanson i sin skrivelse till socialstyrelsen att söka statistiska samband mellan tandarbeten och ett mycket brett spektrum av sjukdomar, inkluderade mentalsjukdomar, fosterskador, cancer, hjärt och kärlsjukdomar, ledgångsreumatism, samt hudsjukdomar, enär tandfyllningar troligen är en av de få faktorer som aldrig systematiskt undersökts med avseende på sådana samband

Finland 1988:

Många patienter, vilka själva inför tandläkare och läkare har hävdat att deras sjukdomsymptom måste bero på tänderna och ha i sitt ursprung i Oral galvanism har blivit feldiagnostiserade och som en följd härav även grovt felbehandlade, ja till och med mycket ofta behandlats som inbillningssjuka!
Försök räkna ut vad det kostar lilla Finland att behandla kvicksilverförgiftade patienter som inbillningssjuka!
Till detta kommer den indirekt kostnaden genom bortfall i bruttonationalprodukten och på grund av arbetsoförmåga uteblivna inbetalningar av skatter till staten med mera. Sist men inte minst: till denna samhällets börda kommer sedan alla de personliga tragedier och allt lidande som dessa patienter har utsatts för, vilket inte går att räkna i pengar.

Bedömningen av kvicksilverbehandling för 250 år sedan:

Metallisk kvicksilver, som ges mot tarmvred i doser på 100-500 gram, passerar vanligtvis ut med avföringen med ringa påverkan: understundom ger det diarré och inflammation i munhålan: mer undantagsvis fås en svårartad och även dödligt förlöpande förgiftning, varefter en färd med likvagnen följer, efter denna typ av kvicksilverbehandling.


En före detta kvicksilverförgiftad.

Tillbaka till länkar (Carinas och Elisabeths Amalgamsida) Tillbaka upp

ELISABETH KJELLMAN