Oireet eh.myrkytyksessä

Kaikkein huomattavin oire eh.myrkytyken ?matala-annos-? tasolla on väsymys, joka sekä fyysisesti että sielullisesti ympäröi myrkytetyn aivan ilman syytä. sairastuneelta puuttuu toiminta-aloitteisuus ja tämän lisäksi ilmenee keskittymysvaikeuksia ja huono lähimuisti. kyvyttömyys tehdä edes yksinkertaisia päätöksiä tuhoaa kaikki yritykset älylliseen työhön, miksi sairastunut saa puutteellisen itseluottamuksen, muuttuu sisäänpäin kääntyneeksi ja välttää sosiaalista seurustelua.

Toinen huomattava oire on psykiastevia (psyche=sielu a=puute jostakin sthenos=voima), kyvyttömyys hallita omaa ajatuselämää, ratkaista ongelmia tai vastustaa kaikenlaisia ajatuksia ja ideoita, jotka voivat johtaa pakkotoimintaan ja fobioihin, vaikka ne vaikuuttavat täysin mielettömiltä. hyvin luonteenomaista on eh.myrketetyn suunnaton oikullisuus, täysin ennustamattomat vaihtelut mielialoissa, mm. puhdas kiukku ja vaikeat raivokohtaukset ilman hyväksyttävää syytä. aiheeton huoli, täysin ilman todellisuustaustaa, usein jopa kauhutunnelmat ja kuoleman pelko eivät myöskään ole harvinaisia ilmiöitä vähäisempien eh.myrkytyksen yhteydessä.

Harhaluuloisia hallusinaatioita voi myös esiintyä, mutta silloin suuremman myrkkymäärän yhteydessä. on ilman muuta hyvää saada psykologilta apua ja ottaa lääkkeitä, jos kärsii pakokauhutuskasta ym. sellaisesta, koska asiantuntija on aina asiantuntija. on vain sillä lailla että välillä on hyvä käyttää tavallista maalaisjärkeä ja katsella ympärilleen. voi löytyä yksinkertaisempiakin ratkaisuja ongelmiin. amalgaamin käyttö lopetettiin ruotsissa 1995. olisi korkea aikaa että suomessakin ajateltaisiin samalla tavalla, kun on kysymys tämän myrkyn käytöstä.

E. K. -93