Symptom vid kvicksilverförgiftning

Det mest framträdande symptomet vid kvicksilverförgiftning "lågdos" är den trötthet som både fysiskt och psykiskt omsluter den förgiftade, och som dessutom synes vara helt utan förklarlig orsak.

Den drabbade saknar varje initiativ till handling, och härtill kommer koncentrationssvårigheter och ett dåligt närminne.

Oförmåga att fatta ens enkla beslut omintetgör alla försök ti1l intellektuellt arbete, varför den drabbade brister i sitt självförtroende. blir inåtvänd, och skyr allt socialt umgänge.

Ett annat framträdande symptom är en psykiatsteni (psyche = själ: a = brist på: sthenos = "styrka") med oförmåga att behärska ens eget tankeliv, att lösa problem, eller att motstå allehanda tankar och ideer, vilket kan leda till tvångshandlingar och fobier. även om dessa förefaller vara helt förnuftsvidriga!

Mycket karakteristiskt är den kvicksilverförgiftades kolossala lynnighet, med helt oförutsägbara växlingar i sinnesstämningen, bland annat ren ilska med svåra raseriutbrott utan någon tillsynes godtagbar orsak.

Omotiverad ängslan, som saknar allt verklighetsunderlag, ja ofta en ren panikstämning med döds ångest är inte heller ovanliga företeelser vid kronisk kvicksilverlörgiftning i smärre doser.

Hallucinationer med vaneföreställningar kan likaså ses, men då i samband med större doser av giftet.

Visst är det bra med psykologbesök och mediciner vid panikångest med mera, för experthjälp är alltid experthjälp. Det är bara det att ibland är det också bra att använda sitt eget sunda bondförnuft, och se sig omkring litet. Det kan finnas enklare lösningar till problemen än man tror. Amalgamet slutar man använda i Sverige 1995. Det vore på tiden att man också reagerade likadant i Finland i fråga om användningen av detta gift.

Elisabeth Kjellman 1993


PS Amalgamet avskaffades inte i sverige 1995...Carina.B 2004


Tillbaka till länkar (Carinas och Elisabeths Amalgamsida)