Index
På Svenska
Suomeksi
På Svenska
Min gästbok
E-post

Här är våra artiklar
och insändare!Carinas och Elisabeths Amalgamsida

På denna sida finns information om amalgamförgiftning, samt biverkningar och annat som orsakas av amalgam. Amalgam i tänderna leder till svåra sjukdomar och lidande. Nedan följer en artikel om amalgamets historia,som publicerades i VASABLADET 24.04.2001

Våra tre Amalgamkrig

Skrivet av Elisabeth Kjellman och Carina Bengs. 2000-talet borde väl vara upplysningens och inte mörkläggningens tidevarv.

Tack till Börje Bertils som orkat arbeta i 20 år för de kvicksilverförgiftades väl. Vi här i Österbotten har nog stöttat,hjälpt och upplyst varandra i denna svåra situation som vi oförskyllt hamnat i. Flerdubbel börda har det varit för oss, då vi inte har fått någon hjälp av läkare - tvärtom.

Många friska människor - såna där "förstå-sig-påare" har ju också vetat vad som fattats oss förgiftade, så där har det inte heller funnits stöd att hämta. Man har känt sig bedrövad över deras brist på värme och förståelse.

Här följer en redogörelse över våra amalgamkrig:

Första amalgamkriget

Bröderna Crawcour från England startade tandläkarpraktik i New York år 1833 med det "nya" amalgamet av silver och kvicksilver det vill säga "silverfyllningar" som skulle ersätta guld, och som dessutom var i mycket billigare.Efter några år förklarades amalgamet vara ett uselt tandfyllningsmaterial som förorsakade kvicksilverförgiftning med sjukliga förändringar i munhålan, samt allehanda övriga fruktansvärda biverkningar.

Flera amerikanska tandläkarförbund bannlyste enhälligt bruket av amalgam och år 1848 uteslöts elva medlemmar ur Tandläkarsällskapet i New York på grund av att de vanvårdade sina patienter - genom att använda amalgam.

Så småningom började man få upp ögonen för att "silverfyllningar" egentligen var ett värdefullt material och en energisk forskning påbörjades för att utröna de rent tekniska egenskaperna hos skilda sorter amalgam. All forskning koncentrerades på amalgamets lokala egenskaper vilket resulterade i att hela problemet om kvicksilverförgiftning från tandamalgam kom att försummas av ansvariga myndigheter, och enstaka oppositionella röster tystades ner med stor beslutsamhet.

Andra amalgamkriget.

År 1926 kom den tyske kemisten och farmakologen Alfred Stock med sina varningar mot användandet av kvicksilveramalgam.Stock omtalade sina personliga upplevelser av förgiftning från kvicksilver som huvudsakligen härstammade från den apparatur vilken frigjordes från tandamalgam i hans egen mun! Stock led av en långsamt smygande kvicksilverförgiftning. Så här sammanfattade han alla sina besvär:

Första stadiet: Psykiska symptom, trötthet, nedsatt arbetsförmåga, irritabilitet. svullnad av slemhinnorna i övre näshålan.

Andra stadiet: Höggradig trötthet, nedsatt koncentration, dåligt minne för namn och siffror, irritabilitet och lynnighet, känsla av att vara rent ut sagt "dum", nästäppa med torrhet, nässekret tjockt, tidvis blodigt, öronsus, hörselnedsättning, huvudvärk, ofta i pannan, blödande tandkött vid tandborstning, oregelbunden hjärtverksamhet, tidvis diarré, vattenkastning ofta, lätta darrningar.

Tredje stadiet: Huvudvärk, rätt besvärande,vimmelkantig,yrsel,tremor,handlingsoförmåga, depression, ryggsmärtor, urinträngningar, tarmkatarr,diarré, katarr i näsan med blodiga krustor, bortfall av luktsinne, blödande tandkött, paradentos, tandlossning, ökad spottavsöndring,hals- och strupkatarr.

Efter att så småningom ha flyttat till nya och "Hg-fria" laboratorielokaler, och dessutom ha bytt ut sina "kvicksilver-amalgamfyllningar" i tänderna med vänligare material, kunde Stock tillfriskna från sin svåra Hg-förgiftning och även bidra med viktiga nya forskningsrön.

Men nu kom andra världskriget över Europa och sopade raskt undan alla triviala diskussioner om "lynniga" människor, sinnnesförvirrade politiker och statsmän, växlande mellan raseriutbrott och djup depression, alla troligtvis drabbade av kvicksilverförgiftning från sitt tandamalgam, medan "andra amalgamkriget" sjönk i glömska.

Tredje amalgamkriget.

Sedan i början av 1980-talet pågår debatt i Sverige om amalgamets vara eller inte vara. Tack vare detta har säkert många kvicksilverförgiftade här i Finland räddats från en för tidig död.

Det var neurobiologen Mats Hanson, docent i zoo-fysiologi vid Lunds universitet som år 1981 tog upp kampen mot myndigheterna.

Hanson uttalade sig som så att "tandamalgam är troligtvis det ämne som har förorsakat den allra 'största förgiftningskatastrofen' i vårt århundrade".

Norske docenten Dag Brune vid det samnordiska organet Nordisk institut for odontologisk materialprövning, NIOM, i Oslo, tvingas 1985 att sluta sin anställning sedan han blivit obekväm på grund av sin forskning om amalgamets skadeverkningar.

I mitten av 1980-talet pågår i Uppsala mycket intressanta radiofysiska studier av kvicksilverhalten i blodkroppar, men dessa: arbeten måste delvis inhiberas och forskningen fördröjs - allt till stort men för många svårt sjuka patienter.

Detta är några axplock ur en oändligt mycket större härva av intriganta påtryckningar mot den fria forskningen.

Det har nu gått cirka 160år sedan första amalgamkriget startade och ännu kämpar man tydligen med näbbar och klor för att tysta ner och mörklägga. Varför?

Det senaste forskningsresultatet, som Alf Forsen skrev om (VbI25.3 och 21.4 2001) tar vi före detta kvicksilverförgiftade inte på allvar.Sunda bondförnuftet säger annat.

Forskare, läkare, ni som fortfarande vacklar i er tro, ta och läs boken Kvicksilverförgiftning från tandamalgam- en fruktansvärd risk för människans hjärna av Patrick Störtebecker, M.D. Docent i neurologi.

Vårt förnuft säger oss att 2000-talet borde vara upplysningens och inte mörkläggningens tidevarv.

Övriga länkar!