Index
På Svenska
Suomeksi
På Svenska
Min gästbok
E-post

Här är våra artiklar
och insändare!Kvicksilver från vaggan till graven

Många har ännu inte fått sin första silverblänkande amalgamplomb, andra har fått sina svartnade plomber utbytta mot annat material.

Ändå måste alla dessa andas in den kvicksilverhaltiga rök som alla krematorer spyr ur sig utan filtrering. Borde inte importörer och återförsäljare av amalgam dra sitt strå till stacken och betala en miljöavgift.

Ar 1989 släpptes i Sverige 300 kg kvicksilver ut genom krematoriernas skorstenar, Finland ligger säkert inte så väldigt långt efter I Sverige är man också långt på väg med reningen och har planer på att varje krematorium skall få en filtreringsanläggning värd motsvarande ca 2.275.000 mk.(=382.627,53€)

Här i Vasa vet vi alla var krematoriet finns, som nära granne finns också ett daghem där det springer många lyckligt ovetande barn, som ännu inte fått dendär första fina blänkande plomben. Ändå blir de förgiftade av de äldre generationernas redan svartna- de plomber. Hur länge är det meningen att människan skall dö med kvicksilver i munnen?

Vore det inte bäst att så fort som möjligt avlägsna plomberna så behövdes heller ingen rening på krematoriernas utsläpp. Kremeringen ökar i snabb takt.

Finns det någon möjlighet att för Vasa stads hälsovårdsnämnd att ta prover vid krematoriet? Vi slipper säkert inte undan nedfallet.

Insändare i Vasabladet 1990
Carina Bengs

Övriga länkar!