Index
På Svenska
Suomeksi
På Svenska
Min gästbok
E-post

Här är våra artiklar
och insändare!Utbildning om amalgam

• Under den här pågående amalgamdebatten går mina funderingar till varför läkarna inte har fått någon skolning inom dental kvicksilverförgiftning. Vem bär huvudansvaret?
Personligen tycker jag att läkarna har hamnat i en svår situation då de antagligen inte har fått någon utbildning inom detta område. Det borde höra till läkarnas grundutbildning att känna till dental kvicksilverförgiftning, så länge många människor ännu går med amalgam i sina tänder.
Som före detta kvicksilverförgiftad känner jag ansvar för mina medmänniskor.

Insändare i Vasabladet 16.06.2001

Carina Bengs

Övriga länkar!