Index
På Svenska
Suomeksi
På Svenska
Min gästbok
E-post

Här är våra artiklar
och insändare!Kvicksilver i medicin

Det är ofattbart för mig hur man kan använda kvicksilver som konserveringsmedel i mediciner. Kvicksilver som annars måste grävas ner djupt i berggrunden på grund av dess farlighet.

Jag personligen hamnade till akuten tack vare att jag fick Rinomar av en tandspecialist. Sen fick jag veta att Rinomar innehåller kvicksilver. Till exempel Calmette som vi ger åt våra nyfödda, innehåller också kvicksilver. Bättre start på livet än så borde ju våra barn få.

Jag vore tacksam om de kloka gubbarna slog ihop sina kloka huvuden och kom på något bättre konservingsmedel än kvicksilver.

Carina Bengs

Publicerad 24.01.2004 i VasabladetÖvriga länkar!