Index
På Svenska
Suomeksi
På Svenska
Min gästbok
E-post

Här är våra artiklar
och insändare!

 INFORMATION

Tungmetallförgiftning som en möjlig orsak till Parkinsons sjukdom

En neurolog föreslog 1998 att jag skulle få medicin mot ”mina skakningar”, men jag tackade nej till hans erbjudande eftersom jag föredrog att bli undersökt ytterligare innan medicinering påbörjades.

Under det efterföljande året blev jag emellertid sämre, eftersom jag blev stelare och fick fler skakningar, och jag lät mig därför övertalas av en ny neurolog att pröva antiparkinsonmedicin.

Kort tid därefter blev jag scannad för Parkinsons sjukdom och resultatet var i överensstämmelse med diagnosen Parkinsons sjukdom på detta tidiga stadium. Antiparkinsonmedicinen hjälpte mot en del av symtomen, men efterhand fick jag fler symtom. Jag trodde att detta berodde på den försämring av sjukdomen som var oundviklig enligt neurologen.

Efter ca ett års medicinering bad neurologen mig att komma omedicinerad till läkarbesöket. Detta blev början till en ny fas i mitt förhållande till sjukdomen, eftersom jag genom att låta bli medicinen märkte: dels,

– att medicinen kan medföra abstinenssymtom då man slutar medicineringen, dels, – att många av de symtom, som jag trott bero på en försämring av sjukdomen, i själva verket var biverkningar av medicinintaget. Jag beslutade därför att jag hellre accepterade sjukdomssymtom istäl-

Hanne Koplev. let för att belastas med en massa biverkningssymtom på grund av medicinen. Men detta val tvingade mig att intressera mig mer för de faktorer som påverkade mina parkinsonsymtom.

År 2001 lät jag mig testas för metallförgiftning på en privat läkarklinik i Århus hos läkaren Bruce Kyle (se www.holistic-medicine.dk) och fick då påvisat en kombinerad förgiftning/belastning av koppar och kvicksilver. Samtidigt med behandlingen för denna tungmetallförgiftning hos Bruce Kyle fick jag mina amalgamfyllningar utbytta till plastfyllningar hos en tandläkare med specialutbildning om detta.

Dessutom gör jag svettbad (t.ex. bastu- eller ångbad) som avgiftning mot tungmetallförgiftningen. Efter några års avgiftningsbehandlingar skakade jag mindre och var mindre stel men hade fortfarande anfall av kolossal trötthet.

En misstanke om allergisk reaktion mot metaller blev bekräftad med ett speciellt blodprovstest (se

www.MELISA.org). Mitt prov visade allergisk reaktion mot guld, nickel och kadmium.

En guldkrona byttes ut mot plast och jag försöker att undvika nickel samt att äta mer ekologisk mat för att undvika kadmium. Lyckligtvis har jag blivit belönad för mina ansträngningar i form av mindre trötthet.

I dag kan jag säga att test och behandling för kronisk tungmetallförgiftning har varit den bästa behandlingen för några av orsakerna till min parkinsonsjukdom, även om jag fortfarande har en viss kopparbelastning och att en ny provtagning hösten 2006 visade att jag dessutom har blyförgiftning.

Jag törs inte tänka på hur mitt liv skulle ha gestaltat sig utan avgiftningsbehandling, och när jag ser mina medpatienter som ständigt blir sämre så tvivlar jag inte på att jag har all orsak att vara tacksam för att min hälsa långsamt blir bättre och bättre.

Varifrån kommer då dessa tungmetaller skulle kanske någon vilja fråga

I mitt fall så kommer kvicksilver och koppar sannolikt från amalgamfyllningarna som jag redan hade riktigt många av i mjölktänderna, eftersom det hette att jag hade dåliga tänder. Även senare i skolan hade jag många hål som lagades med amalgam.

Skoltandläkare betalades för antalet utförda fyllningar. Då jag inte haft hål i tänderna som vuxen, så får jag förmoda att mina föräldrar inte varit bra med att hjälpa till med tandborstningen. Kanske har även skoltandläkaren frestats att göra fyllningar som inte var nödvändiga. Dessutom har jag som veterinär råkat ut för många sönderslagna termometrar där kvicksilvret flöt ut och hamnade i botten på tjänstebilen. Att detta skulle kunna medföra förgiftningar var veterinärer inte speciellt uppmärksamma på på den tiden. Dessutom kommer kvicksilver antagligen från vacciner som har thiomersal som konserveringsmedel och från den allmänna miljöbelastningen.

Koppar kan också komma från bruk av kopparspiral och från jordbrukets kolossala förorening med koppar som sprids till matvaror och dricksvatten.

Min blyförgiftning kommer antagligen från den allmänna miljöbelastningen.

Min kost innehåller idag flera antioxidanter (ämnen som skyddar kroppen mot fria radikaler och oxidation), flera grönsaker (gärna råa) och mer frukt. Ohälsosamma fetter (margarin, härdade fetter, olja av majs, soja, solros med mera) har jag uteslutit från min kost och jag äter flera hälsosamma fetter som fet fisk, linfrö, olivolja med mera.

Jag intar även antioxidanter i form av tillskott, bland annat ett multivitaminpiller utan järn och koppar, extra vitamin C och E, liponsyra (Lipoic acid), N-acetylcystein, echinacea (röd solhatt), ginkgo biloba och Q10. När det gäller kosten rekommenderar jag Jean Carpers bok ”Mirakelkost till din hjärna”.

Dessutom har fysisk aktivitet blivit en viktig del av min vardag. Tidigare gick jag utan att svänga med armarna och jag snubblade ofta när jag gick. Men sedan jag i flera år ständigt har tränat på att gå normalt och att svänga med armarna har jag nu lyckats – alltså då jag inte är stressad eller utmattad. Principen är att om jag som parkinsonsjuk kan gå två steg normalt så kan jag också gå tre steg, ... eller om jag kan gå i två minuter så kan jag också ... fem minuter ... eller fem kilometer ... och så vidare.

Människor, som inte känner Parkinsons sjukdom i sin egen kropp, har ofta svårt att förstå hur krävande det är för parkinsonpatienter att utföra medvetna rörelser. Även något så banalt som att torka av skorna på en dörrmatta går inte längre per ”automatik”, utan det kan kräva mentalt arbete, liksom att styra sin leksaksbil med en joystick.

Det är mycket vanligt att parkinsonpatienter med tiden får en framåtböjd kroppshållning och för några år sedan hade jag blivit så rund i ryggen att mina blusar inte längre passade.

En sjukgymnast hjälpte mig med några gymnastiska övningar som jag sedan har gjort dagligen. Idag är jag återigen rak och det är jag glad för. Glada människor har ofta en rak hållning medan sörjande eller ledsna människor ofta är krokiga. Jag njuter av att sända en signal om att jag bubblar av livsglädje. Genom att välja kroppshållning väljer man själv indirekt sin känslomässiga stämning.

Jag undviker så långt det är möjligt alla former av stress. Nu väljer jag hellre lugn klassisk musik framför rock, nära vänskap framför bekantskaper med ”small talk”, naturupplevelser framför stadsutflykter. Jag har stor glädje av meditation och sång.

Jag har också blivit bättre på att lyssna på mina kroppssignaler och jag ser till att vila mig vid behov och att få den sömn som jag behöver. Jag har också blivit bättre på att välja bort sådant som jag inte tycker om och istället göra sådant som gör mig glad.

Där det finns en vilja, där finns det en väg. Detta talesätt har en gång använts om mig av en god vän och skulle uppfattas som ett uttryck för det sätt på vilket jag tacklar min sjukdom.

För flera år sedan sa neurologen upprepade gånger att jag nu hade fått

Parkinsons sjukdom och att denna sjukdom var kronisk, obotbar och att den var progressiv. Jag tänkte att det var möjligt att neurologen hade rätt med hänsyn till andra parkinsonpatienter men att detta inte gällde mig.

Med hjälp av ihärdigt sökande, men också med fjaskon i form av blindspår, har jag lyckats finna en liten stig ur ur min sjukdom. Idag har jag således långt färre symtom än 1998, så uttrycket progressiv kan alltså inte användas generellt om alla parkinsonpatienter.

Jag pensionerades 2001 vid 46 års ålder men jag känner att jag har ett riktigt bra liv idag.

Till mina medpatienter vill jag säga: Sök kunskap om din sjukdom och fortsätt att utforska möjligheterna.

Rent allmänt rekommenderar jag patienter med neurologiska symtom att de låter göra en provokationstest för att undersöka om det föreligger en tungmetallförgiftning, eftersom en avgiftningsbehandling vid konstaterad tungmetallförgiftning kan ge hopp om att kunna minska ner de neurologiska symtomen.

Om du önskar mer information kan du se vad jag skriver på: http://www.snowboat.no/Koplev_intro.htm

Hanne Koplev, veterinär

UTBRÄND? Det kan bero på Dina amalgamfyllningar. 10 TF-BLADET NR 2/2007

Övriga länkar!